Familjescouterna

Ålder: 4-6år.
Mötestider: En gång per månad, oftast på söndagar, 10-13.

Bäver

Ålder: 7-8år
Mötestider: Torsdagar, 18:00-19:30

Spårarna: Ekorrarna

Ålder: 8-10år
Mötestider: Tisdagar, 18:30-20:00

Upptäckarna: Falkarna

Ålder: 10-12år
Mötestider: Onsdagar, 18:30-20:00

Äventyrarna: Stigfinnarna

Ålder: 12-15år
Mötestider: Onsdagar, 19:00-20:30

Utmanarna: Funkyzeit

Ålder: 15-18år.
Mötestider: Onsdagar, 19:00-21:00

Rover

Ålder: 18-25år
Mötestider: Söndagar, 19:00-21:00